Szolgáltatások

Állunk rendelkezésére

Ingatlan ügyletek

Ingatlan adásvétel, ajándékozás, bérleti szerződések, ingatlan használati megállapodás (osztatlan közös ingatlan esetén), életjáradéki szerződések, tartási szerződések, telki szolgalom, zálogjog alapítás, társasház alapítás, stb, jogi tanácsadás


Cégeljárás

Cégalapítás, Társasági szerződés módosítás, egyéb cégjogi dokumentumok készítése (SZMSZ, ügyrendek, stb.), átalakulás, végelszámolás, jogi tanácsadás

Munkaügyek

Munkajogi tanácsadás, okiratszerkesztés 

Szerződések (kötelmi jog)

vállalkozási, szolgáltatási, értékesítési szerződések (egyedi szerződések, ÁSZF-ek) , egyéb szerződések készítése, véleményezés, jogi tanácsadás

Jogi témájú oktatások/tréningek vállalkozások részére

Ezt a szolgáltatást elsődlegesen azon vállalkozások részére ajánljuk, akik a munkatársak/vezetők ilyen irányú feljesztésével a szervezeti/folyamati hatékonyságot kívánják fejleszteni. 

Jogi képviselet ellátása

Perbeli képviselet, jogi képviselet hatóság eljárásokban, felszámolási eljárásokban, hagyatéki eljárásokban, stb.

Jogi tanácsadás , ügyintézés egyéb jogterületeken

Egy felsorolás sosem lehet teljes, így a szogláltatásaink fenti jegyzéke sem. Sok más területen is állunk ügyfeleink rendelkezésére.